lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Institutionen för teknik och samhälle

Prefekt

Lars J Nilsson lars_j.nilsson@miljo.lth.se

tel: 046-222 46 83

Ställföreträdande prefekt

Fredrik Kopsch fredrik.kopsch@lth.lu.se

tel: 046-222 01 22


Avdelningen Fastighetsvetenskap

Postadress:

Fastighetsvetenskap
Box 118
221 00 LUND
Hämtställe: 7

Besöksadress:

Ole Römers väg 3D, Lund

tel: 046-222 73 92

Verksamhetsansvarig:

Fredrik Kopsch fredrik.kopsch@lth.lu.se

tel: 046-222 01 22

Studierektor grundutbildning:

Ingemar Bengtsson ingemar.bengtsson@lth.lu.se

tel: 046-222 79 73

Studierektor forskarutbildning:

Stefan Larsson stefan.larsson@lth.lu.se

tel: 046-222 71 58

Avdelningen Miljö- och energisystem

Postadress:

Miljö- och energisystem
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe: 3

Besöksadress:

V-huset, John Ericssons väg 1

Verksamhetsansvarig:

Jamil Khan jamil.khan@miljo.lth.se

tel: 046-222 86 39

Studierektor grundutbildning:

Per Svenningsson per.svenningsson@miljo.lth.se

tel: 046-222 84 59

Studierektor forskarutbildning:

André Månberger andre.manberger@miljo.lth.se

tel: 046-222 41 30

Avdelningen Trafik och väg

Postadress:

Trafik och väg
Box 118
221 00 LUND
Hämtställe: 3

Besöksadress:

V-huset, John Ericssons väg 1

tel: 046-222 91 25
E-post: tft@tft.lth.se

Verksamhetsansvarig:

Aliaksei Laureshyn aliaksei.laureshyn@tft.lth.se

tel: 046-222 91 31

Studierektor grundutbildning:

Andreas Persson andreas.persson@tft.lth.se

tel: 046-222 91 26

Studierektor forskarutbildning:

Till Koglin till.koglin@tft.lth.se