lu.se

Teknik och samhälle

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Vid institutionen för Teknik och samhälle finns ca 35 seniora forskare och ca 25 doktorander. Huvuddelen av forskningen bedrivs med externa anslag och har ofta en tvärvetenskaplig inriktning. Närmare beskrivning av forskningsinriktningar och projekt redovisas nedan under respektive område.

Institutionen bedriver dessutom forskarutbildning. Under respektive verksamhetsområde redovisas aktuella forskarutbildningskurser och disputationer.

Institutionen rymmer följande forskningsområden:

Sidansvarig: