lu.se

Teknik och samhälle

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Om institutionen

Vid institutionen för Teknik och samhälle arbetar idag ca 69 personer, varav ca 20 är doktorander. Den totala omsättningen är omkring 60 miljoner.

Både forskning och utbildning bedrivs med ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Sidansvarig: