Hoppa till huvudinnehåll

Från fossilt till biobaserat

Inom detta forskningsområde behandlar vi miljö- och energisystemaspekter av övergången från fossila till biobaserade bränslen och kemikalier. Vår forskning tar upp effekterna av politiska styrmedel och marknadskrav på övergången, men ger också input till beslutsfattare om hur man formulerar styrmedel som stödjer hållbara biobaserade produktionssystem.

Utvecklingen av nya biobaserade produktionssystem är snabb och innovativ. Biomassa har en roll att spela som råvara både för fossilfri energi och fossilfria material, och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet tillsammans med resurseffektivitet för framväxande produkter och produktionskedjor måste kontinuerligt utvärderas. En hållbar omställning till biobaserade bränslen och kemikalier kräver också att vi kontinuerligt ökar vår kunskap om effekterna av en ökande efterfrågan på biomassa.


  Vår forskning tar upp tre huvudämnen:

  • Marknader och styrmedel för biobaserade bränslen och kemikalier
  • Tillgång till biomassa, resurseffektivitet och hållbarhet
  • Hållbarhetsbedömning av befintliga och framväxande produkter, processer och system.

  Forskare

  Länkar öppnar personliga profiler i
  Lund universitets forskningsportal

  Primär kontakt

  Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-21