Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerhet och beteende

Forskargruppen jobbar med ämnet trafiksäkerhet och sambandet mellan trafikantbeteende och trafiksäkerhet.

Kompetensen omfattar följande frågor och forskningsmetoder:

 • Nollvisionen och Safe System
 • statistisk olycksanalys och olycksmodellering
 • underrapportering av olyckor och datakvalité
 • surrogatindikatorer för trafiksäkerhet och proaktiva analysmetoder
 • utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder
 • oskyddade trafikanter, inklusive dessa singelolyckor
 • cykelstabilitet
 • mikroscopisk trafiksimulering
 • fotgängare- och cykeldynamik
 • Virtual Reality för trafiksäkerhetsstudier
 • avancerade tekniska metoder (t.ex. videoanalys, drönare) för datainsamling
 • trafikmodellering av evakueringsscenarier
 • trafiksäkerhet i låg- och medelinkomstländer.

Läs mer om forskningsgruppen på den engelska webbsidan.

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-09-19