Hoppa till huvudinnehåll

Resurser, försörjningskedjor och säkerhet

Detta forskningsområde fokuserar på hur hållbarhetsövergångar påverkar naturresurser och leveranskedjor, hur dessa förändringar uppfattas påverka säkerheten och hur dessa uppfattningar utlöser respons från olika aktörer.

Hållbarhetsövergångar påverkar materialiteten i försörjningskedjor och infrastrukturnätverk. Att minska användningen av fossila resurser och kolintensiva produktionsmetoder ökar efterfrågan på förnybara energikällor och många material som behövs för omställningen. Dessa förändringar kommer att påverka säkerheten på olika sätt, medan nyckelaktörers uppfattning om säkerhet i sig kan påverka takten och riktningen för övergången.


Vår forskning tar upp tre huvudämnen:

  • Resurs- och energisäkerhet
  • Framtida leveranskedjor och handel
  • Sektoriella kopplingar och interaktioner över leverantörskedjor.

Forskare

Länkar öppnar personliga profiler i Lunds universitets forskningsportal

Primär kontakt

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-18