Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och energisystem

Avdelningen för miljö- och energisystem är en del av Institutionen för teknik och samhälle vid LTH, Lunds universitet.


Avdelningen för miljö- och energisystem är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med rötter i Miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet som bildades 1969. 1987 blev vi en egen institution och 2000 blev vi en avdelning inom Institutionen för Teknik och samhälle. 

Forskningen började med kritiska energisystem studier på 1970- och 80-talet som visade på alternativ till de då tillförselorienterade och fossil- och kärnkraftsdominerade energisystemen i Sverige och världen. Idag bedriver avdelningen tvärvetenskaplig energisystemforskning ur både ett tekniskt- och ett policyperspektiv med fokus på klimatdrivna omställningar. Forskningen kan i huvudsak delas in i fem fokusområden.

  • Från fossila till biobaserade energisystem
  • Klimatomställningen av energiintensiv industri och dess roll i energisystemet
  • Politik och styrning av omställningsprocesser
  • Resurs- och säkerhetsfrågor av försörjningskedjor i en klimatomställning
  • Studier av hållbara framtider

Forskningen bedrivs av ca 15 seniora forskare och 10 doktorander.

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-17