Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsvetenskap: examensarbete

Dina studier vid L-programmet avslutas med ett examensarbete. I en större uppsats ska du visa dina kunskaper inom ditt specialområde genom att fördjupa dig i ett problem och med vetenskapliga metoder ta dig an detta. Du kan skriva arbetet ensam eller tillsammans med en studiekamrat och du kommer att ha en handledare och en examinator. Ibland gör man examensarbetet utifrån en frågeställning från ett företag eller en myndighet och då kan man även ha en extern handledare därifrån.

Innan du börjar

Fastighetsvetenskap håller årligen informationsmöten om examensarbete med representanter för ämnena juridik, ekonomi och teknik. Här kan du få närmare information om vad, eller vilka frågor, som ett examensarbete kan handla om och om vad som specifikt utmärker examensarbeten inom de olika disciplinerna. När du har en uppfattning om vad du skulle vilja skriva om, är det lämpligt att kontakta en presumtiv handledare eller studierektor för att därefter starta processen med att skriva examensarbete.

Länk till informationen om studierektorerna här

Måldokument, uppsats, opponering

I stora drag börjar du med att formulera ett måldokument varefter detta utvecklas till en uppsats som läggs fram (försvaras) vid ett offentligt seminarium i slutet av terminen. Du ska opponera på ett annat examensarbete och en annan student ska opponera på det som du har skrivit. Du ska även presentera ditt arbete i en kort populärvetenskaplig artikel och publicera dessa innan du är klar med examensarbetet.

Exempel på tidigare examensarbeten

Ett bra sätt att få idéer och förbereda dig inför att skriva ett examensarbete är att titta på tidigare arbeten.

Länk till publicerade examensarbeten i LUP Student Papers (Fastighetsvetenskap)

Riktlinjer

Se riktlinjerna för examensarbete på avdelningen för fastighetsvetenskap i pdf-format här.

Rapportmallar

Länkar laddar ner rapportmallar i Word-format

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-27