Hoppa till huvudinnehåll

Miljö och energisystem: examensarbete

Dina studier vid LTH avslutas med ett examensarbete. I en större uppsats ska du visa dina kunskaper inom ditt specialområde genom att fördjupa dig i ett problem och med vetenskapliga metoder ta dig an detta. Du kan skriva arbetet ensam eller tillsammans med en studiekamrat och du kommer att ha en handledare som stöd. Om du gör examensarbetet kopplat till ett företag eller en myndighet har du även en extern handledare därifrån.

Innan du börjar

Du är välkommen att höra av dig till någon av lärarna eller studierektorn på Miljö- och energisystem för att diskutera idéer till exjobb. Vi har ofta förslag på exjobbsämnen, men du kan också komma till oss med egna idéer eller en frågeställning från något företag eller myndighet.

Examensarbetsprocessen

På LTH:s sida om examensarbetet ges en utförlig beskrivning av examensarbetsprocessen, inklusive t.ex. upprättande av måldokument, utformning av rapporten, opponering och populärvetenskaplig sammanfattning.

Länk till Studentwebben LTH

Exempel på tidigare examensarbeten

Ett bra sätt att få idéer och förbereda dig inför att skriva ett examensarbete är att titta på tidigare arbeten.

Länk till publicerade examensarbeten i LUP Student Papers (Miljö- och energisystem)

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-27