Hoppa till huvudinnehåll

CIRcular Real Estate

CIRcular Real Estate (CIRRE) är inriktad på cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen. Vi är särskilt intresserade av olika sätt att optimera användningen av det befintliga byggnadsbeståndet, genom cirkulära lösningar som delning av ytor lokalanpassningar, ombyggnation och transformation.

Nyligen har covid-19-pandemin skapat ett behov av att bättre förstå rollen av framväxande virtuella och hybridlösningar inom fastighetssektorn.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och vi föredrar blandade metoder, inklusive kvalitativa analyser och livscykelanalys. Vi engagerar oss också i framtidsstudier för att utforska omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom fallstudier samarbetar vi med den offentliga, privata och tredje sektorn för att utöka den samhälleliga nyttan av forskningen.


Våra forskningsintressen omfattar:

  • Cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen
  • Social cirkulär ekonomi
  • Delade, virtuella och hybrida ytor
  • Framtidens arbetsplatser
  • Platsmässigt och funktionellt obsoleta byggnader
  • Flexibla och modulära byggnader.

Gruppen är aktiv i LTH profilområde Cirkulär byggindustri (länk). Vi samverkar även med forskningsgruppen Future Real Estate från Aalto universitet i Finland.

Gruppen är ansvarig for två kurser (länkar öppnas på Kurswebben LTH):

Forskare

Länkar öppnar personliga profiler i
Lund universitets forskningsportal

Primär kontakt

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-14