Hoppa till huvudinnehåll

Väglaboratoriet

Mätutrustning för asfaltmassor och bitumenbaserade bindemedel finns tillgängligt. Laboratoriet finns tillgängliga på LTHs campus i V-huset.

Personalen som finns tillgänglig är experter inom asfaltsmassor och bitumenbaserade bindemedel. Laboratoriet används årligen av ungefär 400 studenter.

Utrustning

Följande utrustning finns tillgänglig för karakterisering av bitumenbaserade bindemedel:

  • Dynamisk skjuvreometer (DSR)
  • Rotationsviskosimeter (Brookfield)
  • Kula-ring
  • Penetrationstest
  • Korttidsåldring med Rolling Thin-Film Oven Test (RTFOT)

För karakterisering av asfaltmassor finns följande utrustning tillgänglig:

  • Asfaltblandare
  • Marshallhammare
  • Mashall stabilitetstest
  • Marshallprov för mätning av hålrumshalt

Typiska användare

Entreprenörer inom byggindustrin och bindemedelstillverkare intresserade av karakterisering och utveckling av nya asfaltprodukter och bituminösa bindemedel inom ovanstående områden.

Förkunskaper som krävs

Användare förväntas ha en grundläggande kunskap om hur utrustningen används. En mindre introduktion till utrustningen ingår dock. Personal finns tillgänglig för assistans beroende på eventuella specifika behov.

Försäkring och säkerhet

Då instrumenten i laboratoriet är känsliga och dyra måste användarna vara försäkrade. Kontakta oss för mer information.

Alla användare måste följa samtliga säkerhetsföreskrifter i laboratorierna. Före tillträde till laboratoriet och utrustningarna ska ett säkerhetsavtal signeras.

Primär kontakt

Pajtim Sulejmani

pajtim.sulejmani@tft.lth.se

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-05-09