Hoppa till huvudinnehåll

Industriell omvandling

Industriell bearbetning av råmaterial till användbara material bidrar väsentligt till klimatförändringar, energianvändning och andra hållbarhetsfrågor. För att bli hållbar måste industrin snabbt förändras och förändras längs hela leveranskedjan.

Detta är särskilt utmanande för energiintensiv industri som kännetecknas av långa investeringscykler, hög kolintensitet och hög handelsintensitet och som därmed är utsatt för internationell konkurrens.

   

  Vår forskning fokuserar på att förstå och analysera de förutsättningar som behövs för att denna storskaliga omvandling ska kunna ske men också vilka konsekvenser denna förändring kan få för andra hållbarhetsmål. Vår forskning omfattar både tekniskt orienterad energisystemanalys och policyanalys. Våra huvudämnen inom detta forskningsområde är:

  • Energi- och miljöanalys av värdekedjor
  • Analys av grön industripolitik
  • Bara branschövergång
  • Den internationella dimensionen av en global industriell omvandling.

  Forskare

  Länkar öppnar personliga profiler i
  Lund universitets forskningsportal

  Primär kontakt

  Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-18