Hoppa till huvudinnehåll

Trafik och väg

Avdelningen for trafik och väg tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid LTH, Lunds universitet.


Trafikteknik var en av de ursprungliga institutionerna vid LTH, för att sedan i början av 2000-talet slås samman med två andra institutioner till Teknik och samhälle. I över 60 år har det varit en arbetsplats för många framstående forskare och lärare, inte minst professorerna Stig Nordqvist (1966–1968), Gösta Lindhagen (1971–1993), Bengt Holmberg, Christer Hydén, Agneta Ståhl och Andras Varhelyi.

Idag är avdelningen ett av de ledande centra, nationellt och internationellt, inom forskning och utbildning inom vägbyggnad, transportplanering, mobilitet, kollektivtrafik, gång och cykel, trafiksäkerhet och social rättvisa inom transportsektorn. Under senaste åren har det även byggts ny kompetens inom järnvägsteknik.

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-17