Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsvärdering

Kursen i fastighetsvärdering är en grundkurs i fastighetsvärdering och skall främst ge de studerande de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att bedöma fastigheters marknadsvärden.

Det inbegriper förståelse för hur fastighetsvärden skapas och att förstå hur dessa värden kan bedömas. Detta inbegriper förmåga att analysera hur fastigheters värden påverkas av olika omvärldsfaktorer på mikro- och makronivå.

Den teoretiska grunden för fastighetsvärdering är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella förutsättningar. Teori och metod för fastighetsvärdering utgör den centrala delen i kursen. Tyngdpunkten ligger på ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Värdeteori och analys av fastighetsmarknadens samspel, med lagstiftning och politik utgör övriga fokusområden för kursen.

Kursen introducerar inledningsvis de centrala begreppen och metoderna genom undervisning i form av föreläsningar och övningar. Kunskaper och färdigheter fördjupas sedan genom analytiska uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. All undervisning sker online, på distans. Examination sker dels genom obligatoriska grupparbeten, dels genom skriftlig tentamen på distans.

Kursen kräver grundläggande högskolestudier i statistik samt förutsätter grundläggande högskolestudier i nationalekonomi.

Kurskod

TFRG85 Fastighetsvärdering

Kontakt

Ingemar Bengtsson
Universitetslektor, Avdelningsföreståndare,
Fastighetsvetenskap

ingemar.bengtsson@lth.lu.se
+46462227973

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-09-05