Hoppa till huvudinnehåll

Rättsekonomi

Varför har vi lagar och hur ska de utformas för att uppnå sina syften? I rättsekonomi studeras lagar och rättigheter utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

Kursen visar på samspelat mellan ekonomi och juridik och hur lagar påverkar ekonomin men också vilka lagar som behövs för att ekonomin ska fungera på ett önskvärt sätt.

Kursen handlar inte primärt om hur existerande lagstiftning ser ut utan mer om hur den bör se ut. Centralt för kursen är begreppet effektivitet men även rättvisa diskuteras.

Kursen lämpar sig för dem som vill förstå varför lagstiftningen ser ut som den gör men även de som vill påverkar och utforma framtida lagar och regler.

Kursen har ett stort fokus på äganderätt och hur ägande av mark bör regleras men är mer generell än så och ger en allmän bild av hur man kan resonera kring utvärdering av lagar och lagstiftning. 

Kurskod

TFRP55 Rättsekonomi

Kontakt

Åsa Hansson
Universitetslektor, Fastighetsvetenskap

asa.hansson@nek.lu.se
+46462220144

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-09-05