Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning

Undervisningen på Institutionen för teknik och samhälle är starkt förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet hos offentliga och privata aktörer.

Institutionens avdelningar har spetskompetens inom sina respektive områden och ger kurser inom civilingenjörsprogrammen vid LTH och högskoleingenjörsprogrammen i Campus Helsingborg.

Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap ger ett antal av de kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet i lantmäteri. Kurserna har det gemensamt att de ytterst berör frågor om fastigheter, markanvändning och hur denna regleras. På grundnivå har vi kurser i grundläggande juridik med fastighetsrätt, fastighetsteknik och fysisk planering samt fastighetsbildning, fastighetsvärdering samt ekonomi och företagande med inriktning på samhällsbyggnad. På avancerad nivå ger vi kurser som vidareutvecklar kunskaper i fastighetsekonomi och juridik och som till exempel kan handla om den speciella fastighetsrätten, urban ekonomi, företagande eller fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.
 

Lantmäteri

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Miljö- och energisystem

Miljö- och energisystem ger kurser på grundnivå för ett flertal LTH-program. Dessa fokuserar på hållbar utveckling, och är anpassade till respektive program. Avdelningen ger också avancerade kurser som riktar sig till flera program, och återfinns inom flera programs specialiseringar. Flera kurser ligger inom våra forskningsområden, t.ex. energisystem, resurser, styrmedel inom miljöområdet samt ett brett perspektiv på klimatfrågor. En annan viktig kategori är 'verktygskurserna', som behandlar formaliserade metoder för hållbarhetsarbete. Det finns också möjlighet skriva kandidat- och examensarbete på avdelningen och få handledning vid ingenjörsinriktad praktik.
 

Miljö- och energisystem

LTH Programkurser

Trafik och väg

Trafik och väg undervisar främst för civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad samt för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik med inriktningarna Väg- och trafikteknik respektive Järnvägsteknik inom:

  • Trafikteknik
  • Mobilitet och hållbara transporter
  • Trafiksäkerhet
  • Vägbyggnad
  • Geodetisk mätningsteknik
  • Järnvägsteknik
     

Väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Byggteknik | Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Byggteknik | Järnvägsteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Studierektorer

Fastighetsvetenskap

Malin Sjöstrand

malin.sjostrand@lth.lu.se
046 222 48 98

Miljö- och energisystem

Karin Ericsson, photo

Karin Ericsson

karin.ericsson@miljo.lth.se
046 222 32 86

Trafik och väg

Andreas Persson

andreas.persson@tft.lth.se
046 222 91 26

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-17