Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning

Undervisningen på Institutionen för teknik och samhälle är starkt förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet hos offentliga och privata aktörer. Institutionens avdelningar har spetskompetens inom sina respektive områden och ger kurser inom för civilingenjörsprogrammen vid LTH och högskoleingenjörsprogrammen i Campus Helsingborg.

Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap undervisar ...

Lantmäteri

LTH
Civilingenörsprogram
300 högskolepoäng | 5 år

Miljö och energisystem

Miljö-och energisystem ger kurser på grundnivå för ett flertal LTH-program. Dessa fokuserar på hållbar utveckling, och är anpassade till respektive program. De avancerade kurserna ges också för flera program, och återfinns inom flera programs specialiseringar. Flera kurser ligger inom våra forskningsområden, t ex energisystem, resurser, styrmedel inom miljöområdet samt ett brett perspektiv på klimatfrågor. En annan viktig kategori är 'verktygskurserna', som behandlar formaliserade metoder för hållbarhetsarbete.

Trafik och väg

Trafik och väg undervisar främst för civilingenjörsprogrammet 'Väg- och vattenbyggnad' samt för högskoleingenjörsprogrammet 'Byggteknik' med inriktningarna 'Väg- och trafikteknik' respektive 'Järnvägsteknik' inom:

  • Trafikteknik
  • Mobilitet och hållbara transporter
  • Trafiksäkerhet
  • Vägbyggnad
  • Geodetisk mätningsteknik
  • Järnvägsteknik

Väg- och vattenbyggnad

LTH
Civilingenörsprogram
300 högskolepoäng | 5 år

Byggteknik | Väg- och trafikteknik

LTH, Campus Helsingborg
Högskoleingenörsprogram
180 högskolepoäng | 3 år

Byggteknik | Järnvägsteknik

LTH, Campus Helsingborg
Högskoleingenörsprogram
180 högskolepoäng | 3 år

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2022-03-15