Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Doktorandutbildningen inom ämnet Teknik och samhälle ger färdigheter för att bedriva självständig forskning, en djup förståelse för ämnesområdet och förmågan att undervisa andra.

Vi betraktar sina doktorander som anställda. Det finns inget återkommande doktorandprogram, vilket innebär en ny doktorandtjänst kan utlysas endast i samband med att instututionen beviljas ett större forskningsprojekt som kan täcka kostnaderna. Alternativt kan doktoranden komma med egen finansiering från t.ex. sin arbetsgivare (och bli så kallad industridoktorand).

 

Doktorand hänger upp sin avhandling. Foto.

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete. Avhandlingen innefattar vanligtvis flera vetenskapliga artiklar och en ’kappa’ där arbetet placeras i ett bredare perspektiv inom ämnesområdet. Det är möjligt, dock mindre vanligt, att skriva avhandlingen i form av monografi. Utöver studierna erbjuds vanligtvis doktorander någon form av institutionstjänst, t.ex. undervisning och liknande aktiviteter, upp till 20% av tiden.

Ta gärna kontakt med studierektorn för doktorandstudier om du har ytterligare frågor.

LTH:s forskarutbildning

På LTH:s webbplats finns mer information om: 

  • Vad innebär det att doktorera?
  • Hur blir man doktorand?
  • Antagning med egen finansiering

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-17