Hoppa till huvudinnehåll

AI och samhälle

AI och Samhälle är en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på frågor om tillit och transparens för autonoma och AI-drivna teknologier ur ett samhälleligt, mänskligt eller styrningsperspektiv.

Studierna återfinns i skärningspunkten mellan databeroende och ofta prediktiva eller “lärande” AI-teknologier, samhälle eller sociala strukturer, och lagar eller andra styrformer.

Pågående huvudprojekt:

  • AI-transparens och konsumenters tillit (2020-2024), finansierat av WASP-HS, leds i samarbete med Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet
  • AIR Lund (2018-2024), ett medicinskt AI-forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet
  • MASAI (2021-2025), ett projekt om AI-assisterad mammografiscreening finansierat av Cancerfonden och RCC, Regionala Cancercentrum i samverkan
  • Den automatiserade administrationen: Styrning av AI/ADM i offentlig förvaltning (ADM-Gov) (2022-2026), ett svensk-finskt forskningssamarbete finansierat av Future Challenges in the Nordics.


Se alla pågående och avslutade projekt i Lunds universitets forskningsportal

Gruppen samverkar även med Uppsala social robotics lab för studier inom social robotik. Andra engagemang finns i forskningsnätverk som ADM Nordics och AI Lund.

Gruppen är även aktiv i 7,5 hp-kursen Den Smarta Stadens Styrning: AI-etik i en Spatial Kontext.

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-09-19