Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsrättslig seminariedag

Årets tema: 'Säkerheter och finansiering'


När: 30 november 2023, kl. 9–16

Var: Stadshallen, Lund, Stortorget 9 i Google Maps


Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri. Vi vill med detta brev berätta om ett heldagsseminarium i fastighetsrätt. Denna årliga tradition började redan 2009.

Vi strävar alltid efter att ordna seminarier som ger klara och handfasta besked på centrala fastighetsrättsliga ämnen. Denna gång är ämnet Säkerheter och finansiering. Stigande räntor, hög inflation och en osäkrare omvärld påverkar fastighetsbranschen på många olika sätt. Bostadsbyggandet stannar av vilket leder till försenade eller uteblivna betalningar samt konkurser. Hur klarar fastighetsrätten av de ekonomiska svårigheterna? Programmet med ämnen, talare och tider finns längre ner.

Vi kommer att vara på plats i Lund tillsammans med åhörare, men det kommer också att finnas möjlighet att följa seminariet på distans som Zoomwebinar. Seminariet äger rum i nyrenoverade Stadshallen i centrala Lund, ett stenkast från Domkyrkan och intill Stortorget. Adressen är Stortorget 9.

Kostnaden för deltagande på plats (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 995 kr plus moms. Kostnaden för deltagande på distans (som inkluderar fyllig kursdokumentation) är 4 495 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen.

Anmälan

Anmälan sker via ett formulär (öppnas i nytt fönster).

Seminariet kan bli övertecknat så anmäl dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa Monika på tel. 046 222 73 92. Sista dag för anmälan och återbud är den 16 november 2023.

Fick du inte inbjudan direkt av oss? Skicka då ett mejl till seminarium@lantm.lth.se så lägger vi till dig till vår mejllista. Vill du inte vara med på vår mejllista, mejla oss så tar vi bort dig från listan.

Bästa hälsningar
Ulf Jensen och Fredrik Warnquist
Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet

Seminarieprogram

TidInnehåll
8.15 – 9.00Inskrivning
9.00 – 9.10Välkomsthälsning
9.10 – 10.00
 
Herrelösa fastigheter
Mikael Mellqvist
10.00 – 10.20Paus
10.20 – 11.10
 
Bostadsrättsföreningar och konkursrisken
Ulf Jensen, professor emeritus Fastighetsvetenskap LTH
11.10 – 12.00
 
Lokalhyresgästernas betalningsförmåga
Advokaten Charlotte Andersson
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 13.40

 
Beställarens skydd vid entreprenörens konkurs
Advokaten Anders Lindström och biträdande juristen Anna Hagelberg, advokatbyrån Foyen
13.40 – 14.20
 
Krediter till gemensamhetsanläggningar
Advokat Karin Andersson, Lindhés Advokatbyrå
14.20 – 14.40Paus
14.40 – 15.20
 
Vad väntar bygg- och fastighetsmarknaden?
Hans Lind, professor emeritus KTH
15.20 – 16.00
 
Säkerhet vid fastighetsregleringar
Fredrik Warnquist, lantmätare Fastighetsvetenskap LTH
16.00Seminariedagen avslutas

 

Ämnes- och talarpresentationer

Herrelösa fastigheter

Det händer att ett konkursbo har en fastighet som är osäljbar på grund av exempelvis miljöskador eller stora renoveringsbehov. Konkursboet kan då abandonera, dvs överge, fastigheten och på så sätt slippa allt ansvar. Bollen hamnar normalt hos den kommun där fastigheten är belägen. Här går förre lagmannen Mikael Mellqvist in på förutsättningar och konsekvenser av abandonering.

Krediter till gemensamhetsanläggningar

Utifrån en kreditgivares perspektiv är en lånefordran som gäller en gemensamhetsanläggning är i teorin mycket säker, eftersom den samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen kan driva in pengarna från de anslutna medlemmarna, med legal förmånsrätt. Trots detta är kreditgivarna ovilliga att låna ut i dessa fall. Advokaten Karin Andersson från Lindhés Advokatbyrå beskriver både juridiken och praktiken.

Bostadsrättsföreningar och konkursrisken

I tider när räntor, energikostnader och tomträttsavgälder stiger snabbt börjar man tala om konkurs för bostadsrättsföreningar på samma sätt som i början av 1990-talet. Riskerna idag är mindre, men inte obefintliga. Professor emeritus Ulf Jensen visar på de faktorer som kan utlösa en konkurs. Han tar också upp hur föreningar kan ta sig ur ett svårt finansiellt läge genom rekonstruktion.

Säkerhet vid fastighetsregleringar

Förvärv genom fastighetsreglering och klyvningar är vanligt förekommande och har som fördel att stämpelskatt inte måste betalas. Fredrik Warnquist från Fastighetsvetenskap LTH beskriver hur panthavare och fastighetsägare som ska få ersättningar skyddas sakrättsligt.

Lokalhyresgästernas betalningsförmåga

För lokalhyresgäster, särskilt butiker och restauranger, har de senast åren varit påfrestande. Pandemin följdes av höjd ränt och dyrare energi. En del hyresgäster har fortfarande hyresskulder. Advokaten Charlotte Andersson går igenom hur fastighetsägarna bör hantera lokalhyresgäster med svag ekonomi.

Vad väntar bygg- och fastighetsmarknaden?

Trots stora behov av nya bostäder har bostadsbyggandet stannat av. I nästa omgången blir det kanske kontorens tur. Men finns det ljus i mörkret och finns det lösningar på problemen? Hans Lind, professor emeritus från KTH, letar efter de goda tecknen och lämnar konstruktiva förslag.

Beställarens skydd vid entreprenörens konkurs

Vad innebär entreprenörens konkurs i en entreprenad och hur ska en beställare agera för att säkra sina rättigheter och intressen? Advokaten Anders Lindström och biträdande juristen Anna Hagelberg från advokatbyrån Foyen tar upp vanliga frågor som uppkommer vid konkurs- och obeståndssituationer samt vad som kan vara bra att tänka på innan och under en entreprenad utifrån ett beställarperspektiv.

Tidigare seminarier

Avdelningen för fastighetsvetenskap anordnar varje höst en seminariedag med ett aktuellt tema på fastighetsrättens område.

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-09-05