Skip to main content

Doctoral studies

Doktorandutbildningen vid Trafik och väg ger färdigheter för att bedriva självständig forskning, en djup förståelse för ämnesområdet och förmågan att undervisa andra.

Trafik och väg betraktar sina doktorander som anställda. Det finns inget officiellt doktorandprogram, vilket innebär att kandidater kan endast söka doktorandtjänster som blivit utlysta. Alternativt kan doktoranden komma med egen finansiering från t.ex. sin arbetsgivare (och bli så kallad industridoktorand).

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete. Avhandlingen innefattar vanligtvis flera vetenskapliga artiklar och en ’kappa’ där arbetet placeras i ett bredare perspektiv inom ämnesområdet. Det är möjligt, dock mindre vanligt, att skriva avhandlingen i form av monografi. Utöver studierna erbjuds vanligtvis doktorander någon form av institutionstjänst, t.ex. undervisning och liknande aktiviteter, upp till 20% av tiden.

Ta gärna kontakt med studierektorn för doktorandstudier Till Koglin om du har ytterligare frågor. Tänk dock på att det inte är aktuellt med doktorandanställning om det inte redan finns en utlyst tjänst eller du har egen finansiering.

Studierektor för doktotandutbildning

Lediga doktorandtjänster

Alla lediga doktorand-anställningar utlyses på Lunds universitets webbplats

Forskarutbildning på LTH

  • Vad innebär det att doktorera?
  • Hur blir man doktorand?
  • Antagning med egen finansiering

Page Manager: webbansvarig@tos.lth.se | 2022-03-12