Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder

När det gäller markanvändning är bostäder utan tvekan den typ av markexploatering som människor uppfattar som den viktigaste. Bostaden och bostadsmarknaderna är också nyckelfaktorer för att förstå och skapa fungerande samhällen.

Utan en fungerande bostadsmarknad kommer arbetsmarknaden att fungera mindre effektivt. När människor inte fritt kan välja var de vill bo, begränsas deras liv. De tvingas till suboptimala jobb eller tvingas till bördan av höga pendlingskostnader.

Bostäder skiljer sig till sin natur från all annan konsumtion. Lång livslängd, höga kostnader för att bygga nytt och höga transaktionskostnader innebär alla, i varierande grad, hinder för hushållens optimala, eller föredragna, bostadskonsumtion.
 


Bostäder är också nästan alltid närproducerat och alltid lokalt konsumerat. Bara detta underlättar den nationella lagstiftningen på bostadsmarknaderna. I stabila demokratier öppnar det också dörren till särskilda intressegrupper, och skapar förutsättningar för dessa att växa sig starka.

Forskning om boende kan därför ta utgångspunkt i lagstiftningen. Frågor kan vara allt från utfall av lagstiftning, nu och historiskt, till lagstiftningens underliggande drivkrafter, och varför och hur hushållen agerar och reagerar på regler, lagstiftningar och normer.

Forskare

Länkar öppnar personliga profiler i Lunds universitets forskningsportal

Primär kontakt

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-18