Hoppa till huvudinnehåll

Politik och styrning

En övergång till hållbara energi- och transportsystem kräver politiska beslut på global, nationell, regional och lokal nivå. Hur politik utformas är viktigt för en effektiv och ändamålsenlig utveckling av ett koldioxidsnålt samhälle, men har också inverkan på frågor som ekonomisk distribution, industriell konkurrenskraft och energisäkerhet.

Dessa frågor är politiskt viktiga i sig men är också avgörande att ta hänsyn till för att göra omställningen med låga koldioxidutsläpp acceptabel i hela samhället och politiskt genomförbar.

Vår forskning behandlar flera aspekter av detta forskningsområde. Den roll som specifika styrmedel och policypaket har analyseras både i allmänna termer och ur olika sektorsperspektiv. Politikens effektivitet, allmänhetens attityder och politisk genomförbarhet är viktiga faktorer som studeras, liksom konflikter och synergier. Potentiella lösningar på de viktigaste politiska utmaningarna identifieras. På en bredare nivå studeras frågor om makt och styrning för att förstå hur olika aktörer i samhället försöker påverka beslut och vilken riktning omställningen tar.


  Detta forskningsområde tar upp följande ämnen:

  • Politik, styrning och institutionell design
  • Policyimplementering och policyeffektivitet
  • Målkonflikter och synergier.

  Forskare

  Länkar öppnar personliga profiler i Lunds universitets forskningsportal

  Primär kontakt

  Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-18